Archive for June, 2006

Vi har bestemt oss!/Decision time!

Etter masse utveksling av epost, har vi nå bestemt oss for å kjøpe Vegas of Natural Elegance. Nå venter en masse tidkrevende papirarbeid og en skog av lover og regler å forholde seg til, pluss en utrolig lang ventetid, men vi vet også at alt vil være verdt det den dagen vi får Vegas hjem til oss!


After exchanging a lot of emails, we have decided to buy Vegas of Natural Elegance. All the paperwork needs to be in order, and strict rules and regulations have to be followed. The waiting time will be incredibly long, but we already know that it will be worth it in the end, when Vegas  finally arrives! 

Første kontakt med en oppdretter!

Etter masse leting på nett om Peterbalds, tok vi første kontakt med oppdrettet Natural Elegance i Moskva, Russland. Der fant vi Vegas, som vi har falt fullstendig for!


After a lot of searching the net for info about Peterbalds vi contacted Natural Elegance cattery in Moscow, Russia. There we found Vegas and fell in love with him!