Archive for March, 2010

Nye bilder av Kori/ New pictures of Kori

Vi fikk noen nye bilder av Kori. Ventetiden har blitt lang, men forhåpentligvis er den snart over. Blodprøven til rabiestestingen havnet hos feil laboratorium og måtte sendes til riktig. Dette medførte 1,5 mnd ekstra ventetid. Men likevel verdt det! :-)
Kori’s bloodsample for the rabies titretesting was sent to the wrong lab, and had to be sent to the right lab. This ment 1.5 month extra waitingtime. But, well worth it! :-)