PEB pels/PEB coats

Mange variasjoner

En Peterbald kan ha flere forskjellige typer skinn/hår/pels, fra helt naken (som er mye mer naken enn for eksempel en Sphynx) til en nesten normal pels som vanlige katter har. Uansett pelstype så er katten fortsatt en Peterbald, så lenge den har det utseendet som standarden krever.

Naken

Helt hårløse katter kalles også rubber cats eller gummikatter. Peterbalds av denne typen er født helt uten pels i det hele tatt. Huden deres er myk, varm og føles litt klebrig å ta på. Den har også sjarmerende rynker over hele kroppen. Helt hårløse Peterbald kattunger er vanligvis født med åpne øyne, uten værhår og øyebryn. For personer med allergi ovenfor katter kan en helt hårløs Peterbald være et alternativ, selv om det ikke kan garanteres at det ikke vil forekomme allergiske reaksjoner.

Flock/suede

Flock eller suede er kort, fint og sparsomt spredte små hår. Når du ser på en flocket del av kroppen fra en halvmeters avstand, så kan du faktisk ikke se at det er hår der. Dette gjelder spesielt for katter som har lyse hår, men om du tar på katten vil du med en gang kjenne at det ikke føles klebrig. Det er en helt annen opplevelse og en mye glattere følelse. Noen oppdrettere liker å dele flock opp i to forskjellige undertyper, såkalt normal flock og ekstra kort flock, som er et lite steg fra klebrig hud. Det kan fortsatt være litt varierende flock, avhengig av alder, graviditet og andre faktorer. Det kan være nyttig å huske på at flockede katter kan ha hår som er lenger, såkalt velour eller brush på noen deler av kroppen, som regel på ører, nese, ben og hale. Flockede og velour katter kan (ikke alle gjør det) miste hår når de vokser, helt opp til 2 års alder.

Velour

Velour er ca. 1-3mm lange hårstrå, nært plassert inntil hverandre. Vanligvis vil disse hårene være synlige fra litt avstand. Når man berører en velourkledd katt så er den glatt, og du kan merke korte hår. Dette vil du ikke merke når det gjelder flocket hår. Fra litt avstand kan du se at det er velour på grunn av lyset som skinner eller reflekteres på hårene. Lyset skinner eller reflekteres ikke på flockede og helt hårløse katter. 

Brush

Brush er krøllete hår, lenger enn velour. Fra avstand kan du ikke se at en brush katt er hårløs. Den vil være hårete, men hårene er krøllete. Når du tar på en brush katt så er det absolutt ulikt noe annet, det er bare et mykt eller hardt hår, kort eller med lengde. Brush katter har krøllete værhår, noe som gjør at den skiller seg fra katter med normalt hår, som også kalles retthårede katter. 

Hva er tillatt?

Kort oppsummert finnes de fire hovedkategoriene pelstyper som nevnt over, men alle variasjoner er tillatt så lenge katten fortsatt oppfyller rasestandarden. Om du ikke er helt sikker på hvilken pelstype din katt har, så sjekk pelsen på bena (ikke halen!) og avgjør hvilken av disse fire pelstypene din katt har.

 


Peterbald hair by Pavel Kirillov

There are several types of a skin/hair/coat a Peterbald can have, ranging from totally naked cat (much more naked than Sphynx, for example) to a "brush" kind of hair, which is somewhat similiar to a normal cat's hair. With any type of those, a cat is still Peterbald if she looks the way standard describes it.

  • Completely hairless cats (also called "rubber cats" or "gummy cats"). The kittens of these type are born absolutely hairless. Their skin is soft, warm and almost sticky to the touch, forming charming wrinkles on all body. Completely hairless Peterbald kittens are usually (not always though) born with open eyes and without whiskers and eyebrowes. For people who have allergy from cat's hairs most advisable option is completely hairless Peterbald, though it's still not 100% guarantee there won't be allergy.

There's some genetetics-related discussion in Peterbalds-fanciers community. Some people tend to think that completely hairless Peterbalds are homozygous on the hairlessness gene, meaning that every kitten of that cat will have at least one of those genes too, and, effectively, have one of Peterbalds type of hair too. This opinion isn't confirmed at the momen, as all of suspected homozygous cats who were mated with Oriental shorthairs or Siamese cats, produced a kittens with normal hair. Since kittens have normal hair, they don't have hairlessness gene at all, therefore their mother (or father) is heterozygous, not homozygous.

  • Flock/suede. "Flocked" hair is short, fine down made of sparse rather little hairs. When you look at "flocked" part of the body from some distance (0,5 meters and longer) you don't actually see hairs on there (especially on light-coloured cats), but if you touch it with hand you will momentarily note that it isn't "gummy", it's somewhat other, smoother sensation. Some breeders like to differentiate two subtypes of flock, usual flock and extra-short flock that is one little step from gummy skin. Still, from times to times hairs may very from one of those subtypes to another (with age, pregnancy and other factors).

It's useful to know that even flocked cats may have longer type of hair ("velour" or "brush") on some areas of the body. Usually it's points and tail. Flocked and velour cats may (though some don't) lose hair when they are growing up, right to two years. Usually down becomes shorter and finer on the backbone, from head towards tail.

  • "Velour". Velour type of hair is made of 1-3 mm hairs, closely put one to another. Usually you can see those hairs from middle distance and when you touch a cat with a hand it's still somewhat smooth sensation, though hand get some resistance when you move it over skin, you sense some short hair (which you don't with flock). From longer ditances you can notice "velour" by light's shining on the hair. Light doesn't shine on flock and hairless skin.
  • "Brush". These are curly hairs, longer than velour. From even middle distance you can't say a brush cat is hairless. She is hairy, though curly. When you touch brush hair, it's absolutely unlikely to anything naked, it's just a soft or hard hair, short or lengthy. Brush cats have curly whiskers, which differes them from cats with normal hair, sometimes also called "straight hairs".

Sometimes a cat can be "brush-point", that is she have brush kind of hair on legs and tail and velour (or even flocked!) on other parts of the body.

Main thing is, there are no just 4 strictly defined groups of hairs, those groups are somewhat diffusive, you can't always tell if it's flock of velour, if it's extra-short flock or usual flock and so on. There's plenty of interim cases.

And final note, when you're not sure what kind of hair your cat is, check a leg (not tail) and decide upon its analysis.

 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.