Ved kjøp av kattunge fra oss/ buying a kitten from us

Vi selger våre kattunger først ved 12 ukers alder. I noen tilfeller blir kattungen her lengre om vi synes at den ikke er klar til å reise ut i den store verden ennå.  Alle kattungene kommer med stamtavle registrert hos NRR.

Våre kattunger kommer med 1 vaksine, microchipp og markekurbehandlet, og selvsagt med helseattest.

Katter solgt som kosekatt blir kastrert før de kan hentes/leveres.

Ved avtale om kjøp av kattunge skal det betales inn NOK 2000,- for at vi skal holde av kattungen til deg/dere. Om dere senere skulle ombestemme dere ang. kjøp av kattungen blir disse pengene ikke refundert. Grunnen til  dette er fordi vi da kanskje står uten kjøpere fordi vi har sagt til andre interessenter at kattungen er solgt allerede.

We sell our kittens at 12 weeks, or later if the kitten is not ready to leave home. All our kittens come with a certfied pedigree registerd at NRR.

Our kittens comes with first vaccine, microchip, treated for worms and with a new healthcertificate.
Kittens sold as pets are neutered before they leave us.

When you want to buy a kitten from us we want you to pay 2000,- NOK in advance for us to keep the kitten on hold for you. If you later decide that you don’t want the kitten, this money are not paid back to you. The reason for this is that we have been keeping the kitten for you, and have said to other buyers that the kittens is sold.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.